14 вересня 2021 р. 12:26
Обмеження цивільної дієздатності. Визнання особи обмежено дієздатною. Успішна справа адвокатського об'єднання «Галицька правнича група».
Крет Олег
автор, адвокат
None
Обмеження цивільної дієздатності. Визнання особи обмежено дієздатною. Успішна справа адвокатського об'єднання «Галицька правнича група».

До адвокатського об’єднання «Галицька правнича група» звернувся клієнт Д., який повідомив, що його син вживає алкогольні напої, бере кредити, викрадає речі з хати і здає в ломбард, ставлячи своїх рідних у важке становище. Нами було підготовлено заяву про обмеження цивільної дієздатності сина О.

В даній справі Шевченківським районним судом м. Львова було залучено орган опіки та піклування Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради заінтересованою особою, провадження у даній справі зупинено та призначено судово-психіатричну експертизу, проведення якої доручено експертам комунальному закладу «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».

Згідно п.1 ч.2, 4 ст.293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Розгляд вказаної категорії справ проводиться судом у складі одного судді і двох присяжних.

За висновком експертизи:
Особа О.на даний час тяжким психічним розладом не страждає, виявляє помірно-виражені змішані зміни особистості внаслідок перенесеного в минулому психічного захворювання обтяжені алкоголізацією. Даний психічний розлад особа О. не досягає ступеня стійкого хронічного психічного захворювання, але істотно впливає на його здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, потребує піклування.

Відповідно до ст. 30 ЦК України цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється цим Кодексом і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

Підстави та порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.

Згідно ст. 36 ЦК України суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Відповідно до ст. 37 ЦК України: «Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.

  • Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини.
  • Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника.
  • Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суду.
  • Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником. Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.
  • Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що завдана нею іншій особі».

 

Відповідно до ст. 38 ЦК України: « У разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність.

  • У разі припинення фізичною особою зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо суд поновлює її цивільну 
  • Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі рішення суду про поновлення цивільної дієздатності.
  • Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України».

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім`ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Під час судового розгляду син О. пройшов курс стаціонарного лікування в 6-му відділенні з 16.01.20 і до 21.02.20. Оскільки син добровільно звернувся за лікуванням, тому було подано заяву про відмову від вимоги щодо примусового направлення О. на лікування від алкоголізму.

Відтак цивільну дієздатність особи О. було обмежено.

Після цього, Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради звернулась до суду з поданням про призначення піклувальника.

Згідно ч.2 ст. 60 ЦК України, суд встановлює піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності і призначає піклувальника за поданням органу опіки та піклування.

Відповідно до ст. 63 ЦК України, опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов`язки опікуна чи піклувальника.

Відтак батька було призначено піклувальником над його сином О.

Юридична довідка. Піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена. 

В окремих випадках законодавець визначає умови, за яких фізичну особу може бути обмежено в цивільній дієздатності, тобто на яких підставах та в якому порядку їй може бути зменшено обсяг здатності своїми діями набувати та здійснювати цивільні права та створювати і виконувати цивільні обов'язки. При чому можливе обмеження як неповної, так і повної дієздатності. Обмеження неповної цивільної дієздатності неповнолітніх можливе лише за наявності достатніх підстав, наприклад, вчинення дій, що свідчать про нездатність неповнолітнього самостійно й вільно розпоряджатись своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами. Строк такого обмеження встановлюється судом і не може перевищувати моменту набуття неповнолітнім повної дієздатності. Окрім цього, суд може достроково скасувати своє рішення про обмеження неповної дієздатності, якщо обставини, які були підставою для прийняття судом цього рішення, зникли (ч. 5 ст. 32 ЦК). У цьому разі особа знову набуває неповної (часткової) дієздатності в тому обсязі, що існував до цього обмеження. Обмеження повної цивільної дієздатності допускається у разі, якщо фізична особа, яка набула повної дієздатності:
1) страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;
2) зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Звертаємо Вашу увагу, що кожна ситуація є індивідуальною, для належного вирішення питання слід проаналізувати законодавство, зміни до законодавства та судову практику.

У цьому вам допоможуть розібратись адвокати Адвокатського об’єднання «Галицька правнича група». Звертайтеся!

Автор статті: Олег Крет, адвокат адвокатського об'єднання “Галицька правнича група”

Опубліковано: 14 вересня 2021 р. 12:26 Стаття 16.
Автор: Крет Олег
Офіс м.Львів
Офіc м. Тернопіль
Офіс у м.Радехів
Офіс с.Павлів
Офіс у м.Золочів
Ми в соцмережах:
Графік роботи:
Пн-Пт - 09.00 - 18.00 год
Нд, Сб - вихідний
Ми в соцмережах:
Графік роботи:
Пн-Пт - 09.00 - 18.00 год
Нд, Сб - вихідний
Ми в соцмережах:
Графік роботи:
Пн-Пт - 09.00 - 18.00 год
Нд, Сб - вихідний
Ми в соцмережах:
Графік роботи:
Пн-Пт - 09.00 - 18.00 год
Нд, Сб - вихідний
Ми в соцмережах:
Графік роботи:
Пн-Пт - 09.00 - 18.00 год
Нд, Сб - вихідний