20 листопада 2020 р. 15:27
Розблокування податкових накладних. Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкових накладних в ЄРПН
Стецюк Юрій
автор, адвокат
tax-law
Розблокування податкових накладних. Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкових накладних в ЄРПН

Вже тривалий час бізнес в Україні «потерпає» від блокування реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних органами Державної податкової служби України. Особливо, із початку введення системи призупинення реєстрації податкових накладних, схожих на фіктивні (01.07.17 року), накладні сільгоспвиробників почали масово блокувати.

На превеликий жаль , блокування податкових накладних призводить до появи збитків у обох сторін – продавця (постачальника) і покупця. Аграрій (постачальник, продавець) зазнає збитків, оскільки добросовісно сплатив до державного бюджету суму ПДВ, так як у нього виникло податкове зобов’язання. А повернути ці кошти він не зможе. Дуже часто покупці відмовляються оплачувати товар в частині розміру ПДВ, яка заблокована. Покупець також зазначає збитків у зв’язку із тим, що в нього відсутня зареєстрована податкова накладна. Відповідно, суми ПДВ які він сплатив у вартості товару (послуги), він не зможе включити до податкового кредиту, відповідно, отримати зменшення податкового зобов’язання до бюджету.

Відтак, мало того, що суб’єкти господарювання зазнають фінансово-економічних збитків і замість того, щоб працювати над господарською діяльністю підприємства, зусилля працівників зосереджені над тим, як розблокувати заблоковану податкову накладну, так і що найважливіше, стає непрогнозованим термін поновлення реєстрації податкових накладних. Одна заблокована податкова накладна, це звичайно не сама болюча проблема для бізнесу, а коли їх заблоковано значно більше, це вже «виклик»,  який ставить під загрозу існування самого бізнесу.  А бізнес, це в тому числі і робочі місця… Тому бізнесу не обійтися без таких фахівців, як: податковий радник, податковий консультант.

Отже, переходимо до теми: «Як розблокувати  податкову накладну ?». «Як оскаржити рішення про відмову у реєстрації податкової накладної в ЄРПН ?».

У випадку, якщо Вам уже зупинили реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування і Ви отримали квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування, то пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2019  № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», надає Вам право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН.

Такі письмові пояснення та копії документів, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній / розрахунку коригування.

Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, може включати:

-          договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

-          договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

-          первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

-          розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

-          документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством (пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2019  № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»).

Надані документи розглядаються Комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних головного управління ДПС у відповідній області.

Комісія головного управління ДПС відповідної області приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН в разі:

Ø  ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН;

Ø  та/або ненадання платником податку копій документів відповідно до п.5 зазначеного вище Порядку;

Ø  та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Якщо Ви вважаєте, що рішення про відмову в реєстрації податкової накладної є незаконним, є 2 (два) варіанти його оскарження:

1)      адміністративне оскарження (позасудове).

2)      судове оскарження.

Адвокати з податкового права (адвокат з податкового права) Адвокатського об’єднання «Галицька правнича група», керуючись успішним досвідом, завжди рекомендують своїм Клієнтам використовувати всі можливі передбачені законодавством варіанти оскарження незаконних рішень Державної податкової служби України та її територіальних органів. Тому наступним кроком, є подання до Державної податкової служби України скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

Адміністративне оскарження

рішення про відмову у реєстрації податкової накладної

 

Перше, на що потрібно звернути увагу, це порядок подачі скарги. Скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних подається тільки до Державної податкової служби України.

Друге, на що потрібно звернути увагу, це строк на подачу скарги. Скарга подається протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується. Протягом 6-и місяців з дати закінчення зазначеного вище строку, платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. Державна податкова служба України , розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165.

Третє, на що потрібно звернути увагу, це те, що не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, оскаржені платником податку в судовому порядку.

Четверте, на що потрібно звернути увагу, це форма скарги. Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг»«Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном. Форму Скарги визначено в додатку 1 до Порядку розгляду скарг. Її електронна форма — (J/F1313203).

П’яте, на що потрібно звернути увагу, це те, що скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Шосте, на що потрібно звернути увагу, це зміст скарги. Скарга повинна містити дані про:

     найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу;

індивідуальний податковий номер платника податку;

     податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

     номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі;

     інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня;

     відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку;

     вимоги платника податку, який подає скаргу.

Платник податку має право додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.

Щоб подати документи, платник податку може скористатися формою «Документ довільного формату» (код J/F1360102). Цей документ матиме стільки примірників, скільки буде підтвердних документів. Причому слід брати до уваги такі обмеження (див. роз’яснення з категорії 101.18 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)):

-          кількість документів довільного формату, які додають до Скарги, не має перевищувати 100 шт.;

-          розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного формату не має перевищувати 2 Мб.

 

Скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги Державною податковою службою України (п.п. 56.23.3 ст. 56 Податкового кодексу України).

 

ВАЖЛИВО !!! Термін розгляду скарги не може бути продовженим.

 

За результатами розгляду скарги комісія Державної податкової служби України, приймає одне з таких рішень:

·         задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;

·         залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН без змін.

 

ВАЖЛИВО !!! Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку (п.п. 56.23.4 ст. 56 Податкового кодексу України).

 

У 100% справ з адміністративного оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної адвокатами по податковим спорам (адвокат по податковим спорам)  Адвокатського об’єднання «Галицька правнича група», Державна податкова служба України залишає скарги платників податків без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН без змін.

Тому наступним кроком платника податку, є судове розблокування податкової накладної адвокатом, тобто судове оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.

 

Судове розблокування податкової накладної.

Судове оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.

 

Відповідно до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України, рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

 

Строк на подачу позову до суду

 

Згідно з пп. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України,  з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

Статтею 102 Податкового кодексу України врегульовано питання застосування строків давності визначення податкових зобов’язань, які становлять 1095 днів.

Згідно із частиною першою статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України,  позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого КАСУ або іншими законами.

В постанові Верховного Суду від 11 жовтня 2019 року у справі № 640/20468/18 сформульований наступний правовий висновок: із прийняттям чинної редакції КАС України та відмінним правовим регулюванням, визначеним частиною четвертою статті 122 КАС України, інші рішення контролюючих органів, які не стосуються нарахування грошових зобов`язань платника податків, за умови попереднього використання позивачем досудового порядку вирішення спору (застосування процедури адміністративного оскарження - абзац третій пункту 56.18 статті 56 ПК України), оскаржуються в судовому порядку в такі строки:

а) тримісячний строк для звернення до суду встановлюється за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги було прийнято та вручено платнику податків (скаржнику) у строки, встановлені ПК України. При цьому такий строк обчислюється з дня вручення скаржнику рішення за результатами розгляду його скарги на рішення контролюючого органу;

б) шестимісячний строк для звернення до суду встановлюється за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги не було прийнято та/або вручено платнику податків (скаржнику) у строки, встановлені ПК України. При цьому такий строк обчислюється з дня звернення скаржника до контролюючого органу із відповідною скаргою на його рішення.

 

ВАЖЛИВО !!! Строк оскарження в судовому порядку рішення контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної  в Єдиному реєстрі податкових накладних становить 1095 днів із дня отримання такого рішення, якщо до подання позовної заяви платником не проводилася процедура адміністративного оскарження.

Якщо платник скористався своїм правом на адміністративне оскарження, то рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН оскаржуються в судовому порядку в такі строки:

а) тримісячний строк для звернення до суду встановлюється за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги було прийнято та вручено платнику податків (скаржнику) у строки, встановлені ПК України. При цьому такий строк обчислюється з дня вручення скаржнику рішення за результатами розгляду його скарги на рішення контролюючого органу;

б) шестимісячний строк для звернення до суду встановлюється за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги не було прийнято та/або вручено платнику податків (скаржнику) у строки, встановлені ПК України. При цьому такий строк обчислюється з дня звернення скаржника до контролюючого органу із відповідною скаргою на його рішення.

 

Формулювання  позовних вимог

В судових справах,  інтереси платників податків в яких представляв податкові адвокати (податковий адвокат) Адвокатського об’єднання «Галицька правнича група», Верховний Суд підтвердив, що «правильними позовними вимогами» в даній категорії справ є:

1)      Визнати протиправним та cкасувати рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у _______________ області про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № ______/_______ від __.__.20__ року, про відмову в реєстрації податкової накладної № ___ від __.__.20__ року.

2)      Зобов`язати Державну податкову службу України (місцезнаходження: 04053, Київська обл., м. Київ, Львівська площа, буд. 8, код ЄДРПОУ 43005393) зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних складену Фермерським господарством «_____» (місцезнаходження: ________, код ЄДРПОУ ______)  податкову накладну № ____ від __.__.20__ року, датою її первинного подання платником податків на реєстрацію.

Так, Європейський суд з прав людини у пункті 50 рішення від 13 січня 2011 року (остаточне) по справі "Чуйкіна проти України" (case of Chuykina v. Ukraine) (Заява № 28924/04) зазначив, що суд нагадує, що процесуальні гарантії, викладені у статті 6 Конвенції, забезпечують кожному право звертатися до суду з позовом щодо своїх цивільних прав та обов`язків. Таким чином стаття 6 Конвенції втілює "право на суд", в якому право на доступ до суду, тобто право ініціювати в судах провадження з цивільних питань становить один з його аспектів (див. рішення від 21.02.1975 у справі "Голдер проти Сполученого Королівства" (Golder v. the United Kingdom), пп. 2836, Series A № 18). Крім того, порушення судового провадження саме по собі не задовольняє усіх вимог пункті 1 статті 6 Конвенції. Ціль Конвенції гарантувати права, які є практичними та ефективними, а не теоретичними або ілюзорними. Право на доступ до суду включає в себе не лише право ініціювати провадження, а й право отримати "вирішення" спору судом. Воно було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави дозволяла особі подати до суду цивільний позов без гарантії того, що справу буде вирішено остаточним рішенням в судовому провадженні. Для п. 1 ст. 6 Конвенції було б неможливо детально описувати процесуальні гарантії, які надаються сторонам у судовому процесі провадженні, яке є справедливим, публічним та швидким, не гарантувавши сторонам того, що їхні цивільні спори будуть остаточно вирішені (див. рішення у справах "Мултіплекс проти Хорватії" (Multiplex v. Croatia), заява № 58112/00, п. 45, від 10.07.2003, та "Кутіч проти Хорватії" (Kutic v. Croatia), заява № 48778/99, п. 25, ECHR 2002-II).

В даному випадку, зобов`язання Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних зазначену податкову накладну є дотриманням судом гарантій на те, що спір між сторонами буде остаточно вирішений, та є належним способом захисту порушеного права.

Розмір судового збору за подання позовної заяви до суду

Отже, в яку суму обійдеться бізнесу «посудитися» з органами Державної податкової служби України. Давайте підрахуємо.

Тут ми маємо справу з немайновими позовними вимогами. Згідно Закону України «Про судовий збір», за подання до адміністративного суду адміністративного позову  немайнового характеру, який подано юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, ставка судового збору встановлюється в розмірі 1 (одного) розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 01 січня 2020 року – 2102,00 грн.).

Тобто, за подачу до суду позовної заяви про реєстрацію однієї податкової накладної доведеться сплатити – 4 204,00 грн. = 2102,00 грн. х 2.

Але не забуваймо, що у випадку задоволення позову судом на користь платника податків, сплачений судовий збір перед зверненням до суду, а також, Ваші витрати на оплату правничої допомоги адвокатів Адвокатського об’єднання «Галицька правнича група» підлягають компенсації за рахунок Відповідача у справі, тобто Головного управління Державної податкової служби у відповідній області або Державної податкової служби України.

Вам напевно це здається нереальним J Але це дійсно реально J В практиці адвокатів з податкового права (податковий адвокат) Адвокатського об’єднання «Галицька правнича група» наявні позитивні судові рішення, де судові витрати фермерів (аграріїв)  (судовий збір і витрати на адвокатів)  були компенсовані із Державного бюджету України.

Отже, набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДФС відповідного рішення) є підставою для реєстрації податкової накладної Державною податковою службою України.

І на кінець, ще один важливий момент. Після успішного оскарження продавцем (постачальником) рішення про відмову в реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних НЕ ЧЕКАЙТЕ квитанцій про реєстрацію податкової накладної. Вам доведеться контролювати факт реєстрації через витяг із Єдиного реєстру податкових накладних або ж зазирати у відповідний розділ електронного сервісу «Кабінет платника податків».

Адвокати АО «Галицька правнича група» мають позитивну практику захисту порушених прав фермерів, аграріїв та іншого бізнесу в податкових спорах (податкових справах).   Ми надаємо бізнесу юридичну допомогу як на початковій стадії виникнення проблеми, так і на стадії оскарження дій чи рішень податкових органів до суду. Успішно захистимо Ваші інтереси в суді.  Допоможемо домогтися швидкого виконання судового рішення. Податкові радники (податкові консультанти) АО «Галицька правнича група»  запропонують лише ефективні юридичні рішення. 

АО «Галицька правнича група» завдяки вузькоспеціалізованим податковим адвокатам - № 1 в області податкового законодавства і спорів з податковою службою.

Опубліковано: 20 листопада 2020 р. 15:27 Стаття 15.
Автор: Стецюк Юрій
Офіс с.Павлів
Офіc м. Тернопіль
Офіс м.Львів
Ми в соцмережах:
Графік роботи:
Пн-Пт - 09.00 - 19.00 год
Сб - 09.00 - 14.30 год
Нд - вихідний
Ми в соцмережах:
Графік роботи:
Пн-Пт - 09.00 - 19.00 год
Сб - 09.00 - 14.30 год
Нд - вихідний
Ми в соцмережах:
Графік роботи:
Пн-Пт - 09.00 - 19.00 год
Сб - 09.00 - 14.30 год
Нд - вихідний